BiSL Foundation

alt=" "

Programma: Het BiSL®-procesmodel geeft inzicht in alle hoofdprocessen van het werkveld, en de relaties tussen de processen. Het biedt aanknopingspunten voor verbetering van de processen, onder meer via ‘best practices’ en het verschaft een uniforme terminologie. De volgende onderwerpen worden behandeld; Introductie BiSL® raamwerk De rol van functioneel beheer en informatiemanagement De uitvoerende processen: gebruikersbeheer…

Lees meer